Ontstaan

 

Bestel en help!

  • Bol.com

Nieuws »

Brief van Unicoz

 

Materialenlijst april 2012

Materialenlijst Leonardo afdeling van Basisschool de Floriant PDF

 
 

Sponsors

  • AMMA de Bruin
  • JUST | Notaris van der Bijl
  • Lustrous Law
  • Meijer Finance
  • Menoy BV

Lange tijd is er in het onderwijs weinig aandacht geweest voor de specifieke behoeften van hoogbegaafde leerlingen. De redenen hiervoor kunnen gezocht worden in:

  • De sfeer van ‘gelijkheidsdenken’ die in de jaren ’70 opkwam: het ontkennen van individuele verschillen;
  • Gebrek aan kennis, misvattingen over snelle leerlingen (‘die komen er vanzelf wel’ of ‘wat extra werk is genoeg’);
  • Gebrek aan financiële middelen door lage prioriteit op de politieke agenda (scholen krijgen extra budget voor achterstandsleerlingen, maar niet voor hoogbegaafde leerlingen);
  • Een onderwijssysteem waarin de nadruk ligt op het leren van feiten, conformiteit en convergent denken, waarin weinig ruimte of waardering is voor nieuwsgierigheid, creativiteit en divergent denken. Hoogbegaafde kinderen leren nu eenmaal heel anders: Ipv de gangbare bottom-up methode (van detail naar verband) leren zij juist top-down (vanuit verbanden naar details).

De laatste jaren komt er meer aandacht voor de behoeften van het kind dat hoogbegaafd is. In de praktijk blijkt dat het welbedoelde compacten en verrijken en het organiseren van binnen- en buitenschoolse pluslessen een goede start is, maar zeker niet afdoende. Er is veel meer nodig om deze kinderen te motiveren en uit te dagen. Onder andere om die redenen is het niet verwonderlijk, dat overal in het land Leonardo-klassen ontstaan, waar hoogbegaafde kinderen wel voldoende aan hun trekken kan komen, door onder andere het top-down leersysteem.