Vervolgonderwijs

 

Bestel en help!

  • Bol.com

Nieuws »

Brief van Unicoz

 

Materialenlijst april 2012

Materialenlijst Leonardo afdeling van Basisschool de Floriant PDF

 
 

Sponsors

  • AMMA de Bruin
  • JUST | Notaris van der Bijl
  • Lustrous Law
  • Meijer Finance
  • Menoy BV

Een Hoog Begaafdenschool staat qua schoolperiode en mogelijkheden tot vervolgonderwijs in principe gelijk aan regulier basisonderwijs. Het is echter wel zo dat veelal verschil is in niveau, kennis en vaardigheden tussen deze leerlingen en die op een reguliere basisschool.

Enerzijds kunnen kinderen, na de Hoog Begaafden basisschool te hebben afgerond, doorstromen naar havo, vwo, gymnasium/atheneum en soms de universiteit. Uiteraard zijn andere, meer gerichte, (vak-)opleiding ook een optie.

Daarnaast bestaat bijvoorbeeld in Den Haag een speciale afdeling van het aloysiuscollege.

De meerwaarde van de Leonardoschool beperkt zich dus niet tot het basisonderwijs maar kijkt verder, naar de toekomst.