Giften

 

Bestel en help!

 • Bol.com

Nieuws »

Brief van Unicoz

 

Materialenlijst april 2012

Materialenlijst Leonardo afdeling van Basisschool de Floriant PDF

 
 

Sponsors

 • AMMA de Bruin
 • JUST | Notaris van der Bijl
 • Lustrous Law
 • Meijer Finance
 • Menoy BV

Voor particulieren

U kunt geld doneren door over te schrijven op rekening nummer ABN-AMRO 4003.12.166 t.n.v. Stichting PLUTO te Zoetermeer.

Vanuit fiscaal oogpunt zijn er twee soorten giften waartussen onderscheid wordt gemaakt, te weten de ‘gewone gift’ en de ‘periodieke gift’. Er zit verschil in de eisen waaraan de gift, de stichting en de gift-gever moeten voldoen om de gif voor de gever aftrekbaar te doen zijn van de belasting.

De ‘gewone gift’

 • Moet aan een, bij de fiscus geregistreerde, ANBI instelling worden gegeven
 • De instelling (Stichting) levert geen concrete tegenprestatie voor uw gift
 • U kunt met schriftelijke stukken de gift aantonen (vb. bankafschrift, kwitantie)
 • Het totale bedrag van uw gift(en) is meer dan het drempelbedrag
 • Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken.
 • U mag niet meer aftrekken dan het geldende maximum
 • U mag niet meer aftrekken dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.

De ‘periodieke gift’

 • u hebt de gift laten vastleggen bij een notaris
 • u maakt regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen over naar de ANBI instelling
 • Al deze bedragen zijn steeds (ongeveer) even hoog
 • u maakt deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar over
 • Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.
 • De instelling (Stichting) levert geen concrete tegenprestatie voor uw gift

De volmacht voor het doen van een periodieke schenking kunt u hier vinden: Volmacht voor periodieke schenking 2 0

Kanttekening: Kunt u niet voldoen aan de voorwaarde dat u de gift minimaal 5 jaar achter elkaar doet? Bijvoorbeeld omdat u werkloos wordt? Of omdat de instelling niet meer bestaat? Dan geldt deze voorwaard niet!

Termen en definities

Drempelinkomen; Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uwpersoonsgebonden aftrek

Drempelinkomen en fiscaal partnerschap

Had u geen fiscale partner? Of had u alleen een deel van het jaar een fiscale partner? Dan telt u alleen uw eigen gewone giften op en berekent u uw eigen drempelinkomen.

Had u een jaar lang dezelfde fiscale partner? Tel dan de gewone giften van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Om de drempel te berekenen telt u de drempelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij elkaar op. Het aftrekbare bedrag kunt u onderling verdelen zoals u dat wilt, als het totaal maar 100% is.

Voor de laatste versie van de regeling en voorwaarden kijkt u op de website van de belastingdienst

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij hebben een Een Excel rekenhulp gemaakt voor om de bruto bijdrage te berekenen.

Financiering

Omdat een Hoog Begaafden school veel breder en dieper onderwijs aanbiedt, gericht op elk individueel kind, zijn meer en duurdere lesmaterialen nodig dan in het reguliere basisonderwijs. Daarnaast moeten leraren en leraressen behoorlijk ‘bijspijkeren’ om goed toegerust te zijn voor deze manier van onderwijs.

U kunt begrijpen dat hierdoor de kosten aanzienlijk hoger uitvallen dan gebruikelijk is en dat de reguliere bekostiging van het Ministerie van Onderwijs niet toereikend is.

De ouders betalen, naar vermogen, een substantiele bijdrage in de kosten. Dit is echter niet toereikend. Wij kunnen uw gift dus goed gebruiken!