Vereniging en Stichting

 

Bestel en help!

  • Bol.com

Nieuws »

Brief van Unicoz

 

Materialenlijst april 2012

Materialenlijst Leonardo afdeling van Basisschool de Floriant PDF

 
 

Sponsors

  • AMMA de Bruin
  • JUST | Notaris van der Bijl
  • Lustrous Law
  • Meijer Finance
  • Menoy BV

De Stichting Passend Uitdagend Onderwijs voor Talentvolle Leeringen (PLUTO) Zoetermeer is opgericht om financiële hulp te bieden aan / passend onderwijs te faciliteren voor de hoog begaafden klassen op De Floriant.

Wij willen dat elk hoogbegaafd kind in Zoetermeer en omgeving toegang heeft tot passend onderwijs in een aparte Hoog Begaafden klas, ongeacht de financiële situatie van de ouders. Die ouders die het kunnen, dragen uiteraard aan de financiering binnen hun mogelijkheden bij. Maar er blijft een groot financieel gat.

De Stichting PLUTO streeft ernaar het gat te vullen door middel van fondsenwerving. We proberen ook een rol te spelen in het leggen van contacten met bedrijven die misschien geen geld kunnen schenken maar wel iets te bieden hebben op het gebied van gastlessen, bedrijfsbezoek, samenwerken in projecten e.d.

De Vereniging PLUTO streeft er naar door middel van frequent overleg met het schoolbestuur , MR en de ouders van alle kinderen op De Floriant de belangen van alle partijen in het oog te houden en het financieel haalbaar maken en houden van Hoog Begaafden onderwijs op De Floriant met kwaliteit als uitgangspunt.

Visie en doelstellingen

De Stichting PLUTO is opgericht om financiële hulp te bieden / passend onderwijs te bieden aan de Hoog Begaafden klassen.

Wij willen dat elk hoogbegaafd kind in Zoetermeer toegang heeft tot passend onderwijs in een hoog begaafden klas, ongeacht de financiële situatie van de ouders. Die ouders die het kunnen, dragen uiteraard aan de financiering binnen hun mogelijkheden bij. Maar er blijft een groot financieel gat.

De Stichting PLUTO streeft ernaar het gat te vullen door middel van fondsenwerving. We proberen ook een rol te spelen in het leggen van contacten met bedrijven die misschien geen geld kunnen schenken maar wel iets te bieden hebben op het gebied van gastlessen, bedrijfsbezoek, samenwerken in projecten e.d.